Cuprins:

 

 

Introducere......................................................................................................... 3

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND FENOMENUL COMPORTAMENTULUI DEVIANT........................................................................................................ 6

1.1 Conceptualizarea noţiunii de devianţă............................................................. 6

1.2 Caracteristica psihologo-pedagogică a adolescenţilor cu comportament deviant. Personalitatea..................................................................................................... 9

1.3 Comportamente deviante în adolescenţă......................................................... 13

1.4 Aspecte privind asigurarea intervenţiei psihologice a adolescenţilor cu comportament deviant............................................................................................................... 18

II. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A ADOLESCENŢILOR CU COMPORTAMENT DEVIANT..................................................................... 22

2.1 Metodologia cercetării................................................................................... 23

2.2 Analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării................................................... 24

III. IMPLEMENTAREA MODELULUI DE INTERVENŢIE PSIHOLOGICĂ DE LUCRU CU ADOLESCENŢII CU COMPORTAMENT DEVIANT............ 37

3.1 Principiile şi strategiile de lucru cu adolescenţii cu comportament deviant......... 37

3.2 Elaborarea Modelul de intervenţie psihologică aplicat în activitatea cu adolescenţii cu comportament deviant......................................................................................... 40

3.3 Evaluarea eficienţei modelului aplicat.............................................................. 48

Concluzii generale şi recomandări........................................................................ 57

Bibliografie......................................................................................................... 59

Anexe................................................................................................................ 61

Back to top