Cuprins:

 

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

 

I. VIOLENŢA FIZICĂ – ASPECTE GENERAL-INTRODUCTIVE................... 6

 

1.1 Stările psihice şi afectivitatea – aspect noţionale.............................................. 6

1.2 Violenţa fizică - delimitări conceptuale............................................................ 10

1.3 Ciclul violenţei fizice în familie....................................................................... 15

1.4 Agresorii: profilul psihologic al unor tipuri de agresori..................................... 19

 

 

II. INTERVENŢII ŞI STRATEGII PSIHOLOGICE ÎN CAZUL AMELIORĂRII ASTĂRII PSIHICE A ADOLESCENŢILOR SUPUŞI VIOLENŢEI................................... 22

 

2.1 Tehnici de lucru cu adolescenţii supuşi agresiunii şi violenţei........................... 22

2.2 Design-ul intervenţiei în funcţia formelor de violenţă........................................ 28

2.3 Rolurile ONG-urilor în prevenirea fenomenului de violenţă fizică asupra adolescenţilor.......................................................................................................................... 37

 

 

III. CERCETAREA STĂRII PSIHICE A ADOLESCEŢILOR SUPUŞI VIOLENŢEI FIZICE PRIN PRISMA REPERTORIULUI PRACTIC...................................... 46

 

3.1 Metodologia cercetării................................................................................... 46

3.2 Aplicarea instrumentelor şi metodelor practice în cercetarea stării psihice a adolescenților.......................................................................................................................... 47

3.3 Analiza datelor şi propunerea unui program de intervenţie psihologică     59

 

 

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 63

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 64

ANEXE.............................................................................................................. 66

Back to top