CUPRINS:

Introducere

CAPITOLUL I Aspecte introductive privind susţinerea socială a persoanelor în etate în Republica Moldova

1.1 Persoanele în etate: categorie social-vulnerabilă în Republica Moldova

1.2 Asistenţa socială a persoanelor în etate: concept şi sarcini la etapa actuală

1.3 Prestaţiile de susţinere socială acordate persoanelor în etate

CAPITOLUL II Centrul de plasament temporar ca serviciu de susţinere socială a persoanelor în etate din Republica Moldova

2.1 Noţiunea şi aspectele juridice ale organizării şi funcţionării Centrelor de plasament temporar în Republica Moldova

2.2 Relevarea factorilor de risc care afectează prezenţa persoanelor în etate în Centrele de plasament temporar

2.3 Particularităţile şi esenţa serviciilor de susţinere socială prestate persoanelor în etate în Centrele de plasament temporar din Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ABREVIERI

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

 

1.             Ionescu I., Dumitru S., Elemente de sociologie, vol 1,2. – Iaşi: Ed. Universităţii “Alexandru Ion Cuza”, 1999

2.             Revenco V., Obiective prioritare pentru integrarea europeană // Funcţionarul Public, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova nr. 4, februarie, 2005

3.             Право социального обеспечения России. Учебник / Под редакцией Гусовa К. Н. Москва: Проспект, 2004

4.             Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России. Учебник. Москва: WoltersKluwer, 2004

5.             Ţigănescu O., Organizaţiile nonguvernamentale – furnizori de servicii sociale: sursă iniţială sau soluţie? // Revista de asistenţă socială, 2004

6.             Dilion Marcela. Deontologia profesiei de asistent social: repere conceptuale // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”. – Chişinău: CEP USM, 2004

7.             Dilion Marcela. Asistenţa socială – activitate de asigurare a funcţionalităţii sistemelor sociale // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”. – Chişinău: CEP USM, 2003

8.             Dictionar explicativ al limbii române. – Bucuresti: Univers Enciclopedic, 1998

9.             Ghidul liderului comunitar. – Chişinău: Centrul CONTACT, 2004

Back to top