CUPRINS:

 

 

REZUMAT....................................................................................................... 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4

 

CAPITOLUL I. Repere teoretice şi metodologice de cercetare a sistemului protecţiei sociale............................................................................................................... 8

I.1 Evoluţia şi conţinutul teoretic al protecţiei sociale.................................. 8

I.2 Cadrul legal al regimurilor de protecţie socială a APC şi APL............... 14

I.3 Cerinţe în domeniul protecţiei sociale la nivelul Uniunii Europene......... 20

 

CAPITOLUL II. Organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional de asigurare a protectiei sociale............................................................................................... 25

II.1 Sistemul instituţional la nivelul Administraţiei Publice Centrale abilitat în protecţia socială a populaţiei........................................................................................... 25

II.2 Locul şi rolul autorităţilor publice de la nivel local în implimentarea iniţiativelor protecţiei sociale a populaţiei Republicii Moldova............................................ 31

II.3 Serviciile publice abilitate în asigurarea protecţiei sociale a populaţiei. 36

 

CAPITOLUL III. Rolul şi locul Consiliului raional Criuleni în asigurarea protecţiei sociale............................................................................................................... 44

III.1 Aspecte organizaţionale şi funcţionale ale Consiliului raional Criuleni 44

III.2 Locul şi rolul Consiliului raional Criuleni în sistemul instituţional de protecţie socială moldovenesc.......................................................................................... 50

 

CONCLUZII..................................................................................................... 55

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 57

ANEXE............................................................................................................. 60

Back to top