PLAN:

 

INTRODUCERE.......................................................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I Abordări teoretice privind abandonul copilului de vîrstă fragedă................ 7

1.1. Delimitări conceptuale privind fenomenul abandonului.......................................................... 7

1.2. Particularităţi de dezvoltare ale copilului abandonat la o vîrstă fragedă: cauze şi efecte.......14

1.3. Cadrul juridic naţional şi internaţional privind abandonul copilului la o vîrsta fragedă........19

 

CAPITOLUL II Specificul serviciilor sociale acordate copiilor abandonaţi la o vîrstă fragedă..........................................................................................................................................25

2.1 Serviciile sociale adresate copiilor abandonaţi la o vîrstă fragedă..........................................25

2.2 Impactul procesului de instituţionalizare în formarea personalităţii copilului........................47

2.3 Rolul asistentului social în lucrul cu copii abandonaţi la o vîrstă fragedă..............................56

Concluzii şi recomandări...............................................................................................................63

Bibliografie....................................................................................................................................66

Anexe.............................................................................................................................................70

Back to top