PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Abordari teoretice privind evoluţia şi rolul sistemului  de asistenţă socială din Republica Moldova........................................................................ 6

1.1 Apariţia şi evoluţia sistemului de asistenţă socială............................................ 6

1.2 Asistenţa socială: funcţii şi caracteristici......................................................... 8

1.3 Cadrul instituţional al sistemului de asistenţă socială în Republica Moldova...... 14

 

CAPITOLUL II. Perfecţionarea prestaţiilor în bani şi natură – element fundamental al realizării asistenţei sociale în Republica Moldova.......................................... 23

2.1 Noţiunea şi clasificarea prestaţiilor de asistenţă socială acordate...................... 23

2.2 Caracteristica îndemnizaţiilor acordate unor categorii de persoane vulnerabile şi necesitatea reformării........................................................................................................... 26

2.3 Perfecţionarea asistenţei sociale prin dezvoltarea accesului categoriilor vulnerabile a populaţiei la sectorul serviciilor medicale.............................................................. 31

 

CAPITOLUL III. Serviciile publice abilitate în asigurarea protecţiei sociale a populaţiei.......................................................................................................... 40

3.1 Sistemului de servicii sociale destinat populaţiei vulnerabile în Republica Moldova     40

3.2 Serviciul de sprijin familial............................................................................. 47

3.3 Practica Uniunii Europene şi învăţăminte pentru Republica Moldova............... 57

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 62

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 64

Back to top