Cuprins:

 

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

 

CAPITOLUL I. Incursiuni teoretice în serviciul alternativ a copilului aflat în dificultate.......................................................................................................................... 7

1.1 Problema copiilor vulnerabili- aspect sociale si psihologice............................. 7

1.2 Rolul asistentului social în integrarea socială a copiilor vulnerabili.................... 18

1.3 Influenta mediului intern în cadrul centrelor de plasament temporar asupra integrării sociale a copiilor vulnerabil............................................................................................. 24

1.4 Calitatea serviciilor prestate în centrele de plasament temporar ca modalitate de integrare socială a copiilor vulnerabili................................................................................. 27

1.5 Metodele de înbunătăţire a situaţiei copiilor vulnerabili.................................... 36

 

 

CAPITOLUL II. Cercetarea experimentală a serviciului alternativ din cadrul centrului de plasament temporar asupra integrării sociale a copiilor vulnerabili......... 44

2.1 Evaluarea iniţială a diversităţii problemelor cu care se confruntă copiii social-vulnerabili care sunt beneficiarii centrului de plasament temporar din mun. Bălţi............................. 44

2.2 Elaborarea şi aplicarea practică a planului de activitate în vederea eficientizării influenţei centrului de plasament temporar “Drumul spre casă”, asupra integrării sociale a copiilor vulnerabili........................................................................................................... 68

2.3 Verificarea eficienţei planului experimental de formare - activităţi, experiment de control.......................................................................................................................... 75

 

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 106

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 109

ANEXE.............................................................................................................. 112

Back to top