PLAN:

 

INTRODUCERE........................................................................................................................... 3

Capitolul I Securitatea informaţiei întreprinderii: aspecte general-metodologice..... 7

1.1 Delimitări noţionale privind termeneul de ’’securitate’’ şi ’’informaţie’’............ 7

1.2 Securitatea informaţională şi importanţa acesteia la etapa actual.......................... 15

1.3 Esenţa, principiile şi necesitatea asigurării securităţii informaţiei întreprinderilor actuale      22

Capitolul II Asigurarea securităţii informaţionale a întreprinderilor din Republica Moldova       43

2.1 Baza juridico-normativă privind securitatea informaţiei întreprinderii................ 43

2.2 Protecţia informaţiei întreprinderii prin mijloace de drept penal........................... 49

Capitolul III Asigurarea securităţii informaţionale a întreprinderilor la nivel naţional şi internaţional................................................................................................................................ 58

3.1 Practica Uniunii Europene privind asigurarea securităţii informaţiei întreprinderii       58

3.2 Organe specializate şi metode în asigurarea securităţii informaţionale a întreprinderilor din Republica Moldova...................................................................................................................... 64

CONCLUZII.................................................................................................................................. 74

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................ 70

Back to top