PLAN:

 

INTRODUCERE........................................................................................................................... 3

Capitolul I Serviciul de securitate în cadrul întreprinderii: aspecte general-metodologice............................................................................................... 7

1.1 Delimitări conceptuale privind termeneul de ’’securitate’’ şi ’’întreprindere’’.. 7

1.2 Noţiunea şi principiile de activitate ale serviciului de securitate în cadrul întreprinderilor contemporane............................................................................................................................... 16

Capitolul II Regimul juridic al activităţii serviciului de securitate în cadrul întreprinderii.................................................................................................. 22

2.1 Baza juridico-normativă privind activitatea serviciilor de securitate ale întreprinderii 22

2.2 Caracteristica principalelor genuri de activităţi ale serviciilor de securitate la nivelul întreprinderilor............................................................................................................................. 31

2.3 Protecţia juridică a persoanelor care activează în cadrul serviciului de securitate al întreprinderii................................................................................................................................. 46

Capitolul III Aspecte ale controlului activităţii serviciILOR de securitate în cadrul întreprinderilor actuale..................................................................... 56

3.1 Esenţa şi necesitatea controlului activităţii serviciului de securitate din cadrul întreprinderii......................................................................................................................................................... 56

3.2 Organele abilitate cu control......................................................................................... 60

3.3 Încetarea activităţii serviciilor de securitate la nivelul întreprinderilor................ 61

CONCLUZII.................................................................................................................................. 67

BIBLIOGRAFIE      69

Back to top