Cuprins:

INTRODUCERE

Capitolul 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND REPREZENTAREA POLITICĂ A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

1.1 Minorităţile naţionale: conţinutul teoretic şi caracteristicile de bază

1.2 Consacrarea drepturilor ale minorităţilor naţionale în perioada trecerii de la totalitarism la independenţă

1.3 Importanţa politico-socială şi funcţiile ale reprezentării politice a minorităţilor naţionale în organul legislativ 

Capitolul 2. MECANISMUL ReprezentĂrii A minorităţilor naţionale în parlamentul Republicii Moldova

2.1 Sistemul electoral din Republica Moldova: aspecte general-introductive 

2.2 Activitatea legislativă a deputaţilor minorităţilor naţionale în parlamentul Republicii Moldova

2.3 Studiu de caz: Reprezentarea politică a minorităţii găgăuze în Parlamentul Republicii Moldova

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

LISTA ABREVIERILOR

Back to top