PLAN:

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Imaginea Liderului Politic – abordări teoretico-metodologice

1.1 Bazele conceptuale ale imaginii politice 

1.2 Rolul şi importanţa imaginii liderului politic în activitatea politică

CAPITOLUL II. Instrumentariul de formare şi promovare a imaginii Liderului Politic

2.1 Strategii de formare 

2.2 Tactici de promovare a imaginii liderului politic în cadrul sistemului politic

CAPITOLUL III. Particularităţile formării imaginii Liderilor Politici din Republica Moldova

3.1 Tehnologii informaţionale - modalitate de formare şi promovare a imaginii liderului politic în Republica Moldova

3.2 Aspectele formării şi gestionării imaginii liderului politic Vlad Filat (studiu de caz)

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top