Plan:

Introducere

Compartimentul I : Fundamentul teoretico-metodologic al guvernării în condițiile transformărilor democratice

1.1.            Geneza și evoluția conceptului de guvernare 

1.2.            Relația guvernare-transformare democratică: semnificații și determinări

Compartimentul II:  Aspecte corelative ale guvernării și ale transformărilor democratice  la etapa contemporană

2.1.Locul și rolul guvernării în procesul transformator al statelor în spațiul post-comunist (ex: Cehia, Polonia, Ungaria, Ucraina, Rusia, Georgia și RM) și occidental

2.2.Particularitățile guvernării și ale transformărilor democratice în condițiile RM. Interesul național ca mecanism al guvernării

Compartimentul III:  Fenomenul Guvernării în Republica Moldova: Studiu de caz.

3.1. Instituția de partid în condițiile tranziției democratice.

3.2. Evoluția sistemelor electorale 

3.2. Alianțele politice ca instrument de guvernare și de transformare democratică.        

Concluzii generale și recomandări

Bibliografie

Anexe

Introducere: La momentul actual este cert faptul că, definirea categoriei politologice de “guvernare” constituie una dintre cele mai importante probleme teoretice cu puternice implicaţii practice. Elucidarea conceptului de guvernare implică diferite puncte de vedere.

Reieşind din obîrşia concepţiei politice a fenomenului politic, şi o dată cu desprinderea sa din starea naturală pentru a deveni cetăţean al societăţii civile, omul a intrat în contact direct cu puterea, a cunoscut ce înseamnă guvernarea, s-a bucurat de avantajele ei şi i s-a opus atunci când aceasta a devenit opresivă, tiranică şi discreţionară. 

Back to top