PLAN:

 

INTRODUCERE................................................................................................................................ 3

CAPITOLUL I. Cultura politică: abordare teoretico-metodologică.............................................. 8

1.1 Cultura politică – parte component a culturii persoanei.......................................................... 8

1.2 Tipologia culturii politice........................................................................................................ 12 

1.3 Cultura politică a cetăţenilor Republicii Moldova................................................................... 20

CAPITOLUL II. Cultura politică fragmentară: dificultăţi în manifestarea individual la adresa tinerilor    26

2.1 Cultura politică – element al sistemului politic....................................................................... 26

2.2 Cultura politică fragmentară: definiţii şi înterpretări............................................................... 34

2.3 Cultura politică fragmentară, coeziunea socială şi stabilitatea sistemului politic.................... 39

CAPITOLUL III. Cultura politică integratoare şi viitorul tinerilor............................................... 52

3.1 Cultura politică - suport al stabilităţii sistemului politic.......................................................... 52

3.2 Cultura politică integratoare: definiţii şi înterpretări............................................................... 61

3.3 Cultura politică fragmentară – cultura politică integratoare: studiu comparat........................ 67

CONCLUZII....................................................................................................................................... 77

BIBLIOGRAFIE................................................................................................................................ 81

BIBLIOGRAFIE................................................................................................... 81

Actualitatea investigaţiei: Transformările care se produc în lumea contemporană sunt o dovadă concludentă a faptului că sistemul democratic se află într-o strînsă legătură cu nivelul de cultură politică. Succesul modernizării sistemului politic pe temeiuri democratice depinde în mare măsură de componenta culturală a vieţii politice. Procesul de democratizare în sfera politicii iminent trebuie să includă în sine nu doar modalităţile de creare a instituţiilor de guvernare a societăţii, dar şi funcţionarea lor neabătută în baza principiilor democratice, eforturile permanente de implementare a valorilor corespunzătoare în întregul ansamblu de relaţii sociale. Acest imperativ actualizează la maximum diverse probleme legate de cercetarea climatului cultural al actualelor transformări social-politice din Republica Moldova.

Back to top