Declaraţia pe propria răspundere...................................................................... 3

Lista abrevierilor............................................................................................... 4

Lista figurilor şi lista tabelelor.......................................................................... 5

 

 

Cuprins:

 

Introducere........................................................................................................ 6

 

CAPITOLUL I. Rolul proiectelor economice în UE.................................... 10

1.1 Conţinutul managementului proiectelor................................................. 10

1.2 Etapele principale în managementul de proiect..................................... 16

 

CAPITOLUL II. Proiectele europene în cadrul Politicii Europeane de Vecinătate.......................................................................................................................... 26

2.1 Clasificarea tipurilor de proiecte........................................................... 26

2.2 Clasificarea şi structura fondurilor de finanţare în cadrul Politicii Europeane de Vecinătate......................................................................................................... 36

2.3 Analiza proiectelor implimentate în RM. Studiu de caz......................... 39

 

CAPITOLUL III. Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM)....................................................................................................... 53

3.1 Beneficiile şi cazurile participării RM în cadrul proiectelor PEV........... 53

3.2 Istoricul, mandatul EUBAM şi perspectivele planificării viitoare a misiunii EUBAM............................................................................................................ 70

3.3 Planul financiar, scopurile şi realizările EUBAM.................................. 77

 

Concluzii..................................................................................................... 79

Bibliografie............................................................................................... 82

Anexe............................................................................................................. 86

ADNOTARE.................................................................................................... 93

Back to top