CUPRINS:

 

INTRODUCERE..................................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I Relaţiile dintre Republica Moldova şi România: aspecte introductive............................................................................................................................... 10

1.1 Particularităţi şi tendinţe generale ale colaborării politico-diplomatice dintre Republica Moldova şi România la etapa actuală......................................................................... 10

1.2 Relaţiile economice şi cultural-educaţionale ale Republicii Moldova cu România: conţinut şi realizări................................................................................................... 21

 

CAPITOLUL II Dezvoltarea problemelor de bază în relaţiile dintre Republica Moldova şi România la etapa actuală.................................................................................. 31

2.1 Problema tratatului de bază moldo-român şi implicaţiile acestuia pentru aprofundarea cooperării bilaterale.................................................................................................. 31

2.2 Problematica relaţiilor între Republica Moldova şi România în contextul impunerii regimului de vize şi acordării cetăţeniei româneşti....................................................... 41

2.3 Impactul problemei Mitropoliei Basarabiei asupra relaţiilor dintre Republica Moldova şi România.................................................................................................................. 53

 

CAPITOLUL III Perspectivele viitoare în contextul cooperării bilaterale dintre Republica Moldova şi România............................................................................ 58

3.1 Necesitatea dezvoltării progresive a relaţiilor cu România: premisă de facilitare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova............................................ 58

3.2 Contribuţii potenţiale ale României privind realizarea obiectivelor de securitate ale Uniunii Europene la adresa Republicii Moldova.................................................................... 65

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI........................................................................... 74

BIBLIOGRAFIE..................................................................................................... 77

ABREVIERI........................................................................................................... 85

ANEXE................................................................................................................... 86

Back to top