Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR.................................................................................. 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4

 

CAPITOLUL I. Aspecte conceptual-teoretice ale problemei securităţii internaţionale............................................................ 9

1.1 Istoriografia cercetării problemei securităţii şi rolul ei în mediul internaţional      9

1.2 Abordarea teoretico-conceptuală a securităţii internaţionale....................... 14

1.3 Concluzii la capitolul I................................................................................ 17

 

CAPITOLUL II. Eforturile ONU în asigurarea securităţii la nivel mondial....................................................................................................... 19

2.1 Activitatea instituţiilor ONU în vederea asigurării securităţii internaţionale 19

2.2 Operaţiunile de menţinere a păcii ale ONU şi rolul lor în contextul securităţii internaţionale.................................................................................................... 30

2.3 Impactul armelor nucleare asupra securităţii internaţionale şi rolul ONU în limitarea lor.......................................................................................................................... 39

2.4 Rolul ONU în soluţionarea consflictului palestino-izraelian........................ 45

2.3 Concluzii la capitolul II............................................................................... 67

 

CAPITOLUL III. Republica Moldova şi ONU în contextul mediului de securitate internaţional........................................................ 69

3.1 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare multilaterală dintre Republica Moldova şi ONU.......................................................................................................................... 69

3.2 Direcţiile prioritare de cooperare dintre RM şi ONU în vederea asigurării securităţii internaţionale.................................................................................................... 77

3.3 Concluzii la capitolul III.............................................................................. 79

 

CONCLUZII..................................................................................................... 82

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 87

Back to top