PLAN:

 

 

ADNOTARE..................................................................................................... 3

ABREVIERI...................................................................................................... 5

INTRODUCERE............................................................................................... 6

 

CAPITOLUL I. Repere teoretico-practice generale privind factorii determinanţi ai politicii externe a statului... 12

1.1 Analiza istoriografică a factorilor determinanţi ai politicii externe a RM............. 12

1.2 Delimitări teoretico-metodologice privind noţiunea de politică externă a statului 21

1.3 Concluzii generale la Capitolul I..................................................................... 26

 

CAPITOLUL II. Rolul factorilor interni în determinarea politicii externe a RM............................................................................................ 29

2.1 Rolul determinant al factorului politic în determinarea politicii externe.............. 29

2.2 Avansarea politicii externe a Republicii Moldova prin prisma factorului social-economic.......................................................................................................................... 37

2.3 Concluzii generale la Capitolul II.................................................................... 56

 

CAPITOLUL III. Rolul factorilor externi în determinarea politicii externe a RM........................................................................ 59

3.1 Orientarea politicii externe a RM privind soluţionarea conflictului transnistrean. 59

3.2 RM în contextul proceselor de integrare pe continent: Uniunea Europeană şi Uniunea Vamală............................................................................................................... 72

3.3 Concluzii generale la Capitolul III................................................................... 80

 

CONCLUZII...................................................................................................... 82

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 84

Back to top