PLAN:

 

 

ADNOTARE..................................................................................................... 3

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 6

INTRODUCERE............................................................................................... 7

 

CAPITOLUL I. Aspecte conceptual-teoretice ale problemei MENŢINERII PĂCII...................................................................................... 12

1.1 Istoriografia cercetării problemei menţinerii păcii şi rolul ei în mediul International      12

1.2 Abordarea teoretico-conceptuală a acţiunilor de menţinere a păcii.................... 17

1.3 Concluzii la capitolul I................................................................................. 22

 

CAPITOLUL II. Eforturile ADUNĂRII INTERPARLAMENTARE A csi în asigurarea MENŢINERII PĂCII............................................................ 24

2.1 Cadru politico-juridic şi instituţional pentru menţinerea păcii a CSI.................. 24

2.2 Esenţa şi ponderea acţiunilor Adunării Interparlamentare a CSI în contextul acţiunilor de menţinere a păcii la nivel regional şi International................................................... 33

2.3 Concluzii la capitolul II................................................................................ 41

 

CAPITOLUL III. Republica Moldova şi ADUNAREA INTERPARLAMENTARĂ A CSI în contextul EFORTUROLOR DE MANŢINERE A PĂCII................................................................................... 43

3.1 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare multilaterală dintre Republica Moldova şi Adunarea Interparlamentară a CSI....................................................................................... 43

3.2 Direcţiile prioritare de cooperare dintre RM şi Adunarea Interparlamentară a CSI în vederea menţinerii păcii.................................................................................................... 59

3.3 Concluzii la capitolul III............................................................................... 68

 

CONCLUZII...................................................................................................... 70

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 74

Back to top