PLAN:

 

ADNOTARE..................................................................................................... 3

ABREVIERI...................................................................................................... 5

INTRODUCERE............................................................................................... 6

 

CAPITOLUL I. Abordări teoretico-conceptuale ale relaţiilor economice prin prisma iniţiativei ’’uniunea vamală’’...... 11

1.1 Studiul istoriografic al Uniunii Vamale şi rolul acesteia în promovarea politicii economice externe............................................................................................................... 11

1.2 Aspecte teoretico-conceptuale ale geoeconomiei............................................ 18

1.3 Concluzii la Capitolul I................................................................................ 20

 

CAPITOLUL II. REGIMUL DE COMERŢ AL REPUBLICII MOLODOVA PRIN PRISMA COOPERĂRII CU MEMBRII SPAŢIULUI UNIUNII VAMALE. 30

2.1 Profilul comerţului exterior al Republicii Moldova: provocări pentru dezvoltare 30

2.2 Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu membrii Uniunii Vamale........... 48

2.3 Actualul regim de comerţ al Republicii Moldova cu Rusia, Kazahstan şi Belarus        58

2.4 Concluzii la Capitolul II............................................................................... 65

 

CAPITOLUL III. Evaluarea premiselor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Vamală prin prisma efectelor socio-economice................................................................................................. 67

3.1 Compatibilitatea Republicii Moldova cu condiţiile de aderare a ţărilor terţe la uniunea vamală.......................................................................................................................... 67

3.2 Compatibilitatea Republicii Moldova cu angajamentele ţării asumate în cadrul altor acorduri internaţionale...................................................................................................... 71

3.3 Potenţialele efecte ale Acordului de aderare la uniunea Vamală asupra dezvoltării comerţului şi creşterii economice.......................................................................................... 77

3.4 Concluzii la Capitolul III.............................................................................. 82

 

CONCLUZII...................................................................................................... 84

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 87

Back to top