PLAN:

 

ABREVIERI...................................................................................................... 3

ADNOTARE..................................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 6

 

CAPITOLUL I. Istoriografia şi abordări teoretice ale extinderii Uniunii Europene 12

1.1 Studiul istoriografic al domeniului de cercetare............................................... 12

1.2 Extinderea europeană: definiţii, particularităţi, caracteristici.............................. 15

1.3 Specificul valurilor de extindere a Uniunii Europene........................................ 26

 

CAPITOLUL II. Extinderea Uniunii Europene la etapa actuală: practică şi perspective.......................................................................................................................... 40

2.1 Statele candidate pe drumul de aderare la Uniunea Europeană: realizări şi dificultăţi    40

2.2 Principalele probleme şi provocări ale procesului de extindere europeană......... 47

2.3 Perspectivele integrării europene a Republicii Moldova................................... 53

 

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 60

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 64

Back to top