CUPRINS:

 

 

INTRODUCERE................................................................................................... 3

 

Capitolul I: Analiza teoretico-metodologică a serviciului diplomatic al Republicii Moldova......................................................................................... 8

1.1 Evoluţia serviciului diplomatic al Republicii Moldova după declararea independenţei - studiu istoriografic............................................................................................................ 8

1.2 Serviciul diplomatic - conţinut şi mijloace........................................................... 16

 

Capitolul II: Activitatea serviciului diplomatic contemporan al Republicii Moldova.............................................................................................................. 24

2.1 Ministerul Afacerilor Externe – organ central abilitat în conducerea generală a direcţiilor politicii externe a Republicii Moldova...................................................................... 24

2.2 Regimul juridic şi particularităţile serviciului diplomatic al Republicii Moldova...... 34

 

Capitolul III: Elementele sistemului serviciul diplomatic al SUA şi Federaţiei Ruse: conţinut şi interpătrunderi....................................... 58

3.1 Conţinutul serviciului diplomatic American......................................................... 58

3.2 Esenţa formelor activităţii serviciului diplomatic rus............................................ 68

 

CONCLUZII GENERALE şi RECOMANDĂRI..................................................... 73

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................... 77

ANEXE................................................................................................................. 80

ABREVIERI.......................................................................................................... 81

REZUMAT............................................................................................................ 82

Back to top