PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ACTIVITĂŢII DIPLOMATICE ŞI POLITICII EXTERNE

1.1 Istoriografia cercetării

1.2 Reglementări juridice privind activitatea diplomatică contemporană

CONCLUZII LA CAPITOLUL I

 

CAPITOLUL II. FORMALIZAREA SISTEMULUI ACTIVITĂŢII DIPLOMATICE ÎN CONTEXTUL NOILOR DIRECŢII DE POLITICĂ EXTERNĂ ÎN secolului XXI

2.1 Repercursiunile noilor realităţi ale sec XXI asupra sistemului activităţii diplomatice contemporane

2.2 Formele şi metodele de bază în activitatea diplomatică contemporană

2.3 Direcţiile de bază în politica externă a actorilor sistemului internaţional la începutul sec XXI

CONCLUZII LA CAPITOLUL II

 

CAPITOLUL III. EvoluŢia POLITICII EXTERNE moldoveneŞti în secolul XXI

3.1 Constituirea şi evoluţia serviciului diplomatic al Republicii Moldova în perioada afirmării pe arena internaţională

3.2 Structura şi conţinutul formelor activităţii diplomatice a Republicii Moldova la etapa actuală: probleme, alternative, perspective

3.3 Politica externă a Republicii Moldova în contextul tendinţelor de aderare a ţării la Uniunea Europeană

CONCLUZII LA CAPITOLUL III

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ADNOTARE

ANNOTATION

LISTA ABREVIERILOR

ANEXE

Back to top