PLAN:

 

ADNOTARE

ABREVIERI

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Abordări teoretico-conceptuale ale relaţiilor economice prin prisma iniţiativei ’’uniunea EUROASIATICĂ’’

 

1.1 Studiul istoriografic al Uniunii Euroasiatice şi rolul acesteia în promovarea politicii economice externe

1.2 Aspecte teoretico-conceptuale ale geoeconomiei

1.3 Republica Moldova în contextul cooperării Federaţia Rusă - Uniunea Europeană

1.4 Concluzii la Capitolul I

 

CAPITOLUL II. REGIMUL DE COMERŢ AL REPUBLICII MOLODOVA PRIN PRISMA COOPERĂRII CU MEMBRII SPAŢIULUI UNIUNII EUROASIATICE

 

2.1 Profilul comerţului exterior al Republicii Moldova: provocări pentru dezvoltare

2.2 Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu membrii Uniunii Euroasiatice

2.3 Actualul regim de comerţ al Republicii Moldova cu Rusia, Kazahstan şi Belarus

2.4 Concluzii la Capitolul II

 

CAPITOLUL III. Evaluarea premiselor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea EUROASIATICĂ prin prisma efectelor socio-economice

 

3.1 Compatibilitatea Republicii Moldova cu condiţiile de aderare a ţărilor terţe la uniunea euroasiatică

3.2 Compatibilitatea Republicii Moldova cu angajamentele ţării asumate în cadrul altor acorduri internaţionale

3.3 Potenţialele efecte ale Acordului de aderare la Uniunea Euroasiatică asupra dezvoltării comerţului şi creşterii economice

3.4 Concluzii la Capitolul III

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Back to top