Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

ADNOTARE..................................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 7

I. REPERE ISTORIOGRAFICE ŞI TEORETICO-CONCEPTUALE PRIVIND APROFUNDAREA PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ PRIN ASOCIERE...................................................................................................... 12

1.1 Istoriografia cercetării procesului de integrare europeană prin asociere............. 12

1.2 Aspecte teoretice privind fenomenul integrării europene prin asociere.............. 19

1.3 Concluzii la Capitolul I.................................................................................. 28

II. PARCTICI EUROPENE DE INTEGRARE PRIN ASOCIERE. STUDIU DE CAZ – POLONIA ŞI LECŢII PENTRU RM.......................................................... 30

2.1 Parcursul european a Poloniei: experienţă şi concluzii...................................... 30

2.2 Integrarea prin asociere din perspectiva aderării Poloniei şi lecţii pentru RM..... 39

2.3 Concluzii la Capitolul II................................................................................. 47

III. INTEGRAREA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE.............................. 49

3.1 Procesul de integrare europeană a Republicii Moldova: de la APC la semnarea Acordului de Asociere........................................................................................................ 49

3.2 Reflecţii politice şi economice ale acţiunilor de implimentare a Acordului de Asociere.......................................................................................................................... 55

3.3 Probleme şi perspective în implimentarea prevederilor Acordului de Asociere.. 62

3.4 Concluzii la Capitolul III................................................................................ 69

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 71

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 75

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII................................... 80

Back to top