Cuprins:

 

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

ADNOTARE (în limba română, engleză)............................................................. 4

INTRODUCERE............................................................................................... 7

CAPITOLUL I Istoriografia cerctării relaţiilor Moldo-Române în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană..................................................... 14

1.1 Istoriografia cercetării relaţiilor Moldo-Române şi a procesului de asociere...... 14

1.2 Abordări teoretico conceptuale a fenomenului „relaţii bilaterale şi proces de asociere”.......................................................................................................................... 23

1.3 Concluzii la capitolul I................................................................................... 30

CAPITOLUL II Baza politico juridică a relaţiilor Republicii Moldova cu România şi Uniunea Europeană......................................................................................... 32

2.1 Cadrul politico-juridic al relaţiilor Moldo-Române........................................... 32

2.2 Relaţiile Republica Moldova - Uniunea Europeană.......................................... 42

2.3 Concluzii la capitolul II.................................................................................. 51

CAPITOLUL III Dimensiunea relaţiilor Moldo-Române  în procesul de asociere a Republicii Moldova  la Uniunea Europeană.................................................... 53

3.1 Republica Moldova în procesul de asocioere sub coordonarea din partea României  53

3.2 Perspectivele cooperării Moldo-Române în contextul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeana............................................................................................. 61

3.3 Concluzii la capitolul III................................................................................. 67

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 70

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 73

ANEXE.............................................................................................................. 78

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII................................... 80

Back to top