Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................ 3

ADNOTARE.................................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................. 6

1. CADRUL TEORETICO-ISTORIOGRAFIC AL DIMENSIUNII GEOECONOMIEI A POLITICII EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA........ 12

1.1 Istoriografia cercetării dimensiunii geoeconomice a politicii externe a Republicii Moldova.......................................................................................................................... 12

1.2 Dimensiunea geoeconomică în politica externa a statelor lumii la etapa contemporana 19

1.3 Concluzii la Capitolul I.................................................................................. 25

2. POTENTIALUL GEOECONOMIC AL REPUBLICII MOLDOVA LA ETAPA CONTEMPORANĂ........................................................................................ 27

2.1 Potenţialul geoeconomic al Republicii Moldova la etapa contemporana............ 27

2.2 Probleme geoeconomice ale Republicii Moldova la etapa contemporana.......... 36

2.3 Concluzii la Capitolul II................................................................................. 47

3. DIMENSIUNEA GEOECONOMICĂ A POLITICII EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA IN CONTEXTUL PROCESELOR INTEGRAŢIONISTE....... 50

3.1 Relaţiile economice externe ale Republicii Moldova: semnificaţii geoeconomice 50

3.2 Republica Moldova în cadrul proceselor geoeconomice internaţionale............. 67

3.3 Concluzii la Capitolul III................................................................................ 72

ÎNCHEIERE.................................................................................................... 74

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 77

ANEXE............................................................................................................. 83

Back to top