Cuprins:

 

LISTA ABREVIERILOR..................................................................................... 3

ADNOTARE...................................................................................................... 4

INTRODUCERE................................................................................................ 5

I. Analiza teoretico-metodologică a instituţiei serviciului diplomatic prin proisma fenomenului tradiţionalismului istoric.................................... 10

1.1 Serviciul diplomatic al Republicii Moldova în contextul istoriografiei contemporane        10

1.2 Serviciul diplomatic – conţinutul conceptului şi mijloacele de realizare18

1.3 Concluzii la Capitolul I................................................................................... 25

II. Impactul tradiţiilor istorice în procesul afirmării serviciului diplomatic al statului moldovenesc.................................................................................. 27

2.1 Geneza diplomaţiei statului moldovenesc (secolele XIV-XVII)........................... 27

2.2 Diplomaţia moldovenească în contextul confruntărilor dintre Marile Puteri în secolele XVIII-XIX................................................................................................................... 33

2.3 Analiza aspectelor de structură şi funcţionalitate ale serviciului diplomatic moldovenesc în perioada sovietică................................................................................................ 36

2.4 Concluzii la Capitolul II.................................................................................. 47

III. Activitatea serviciului diplomatic al Republicii Moldova la etapa contemporană................................................................................................ 51

3.1 Regimul juridic şi particularităţile statornicirii serviciului diplomatic al Republicii Moldova după declararea independenţei tării................................................................................ 51

3.2 Ministerul Afacerilor Externe - organ central abilitat în conducerea generală a direcţiilor politicii externe a Republicii Moldova................................................................................ 60

3.3 Reprezentanţele diplomatice moldoveneşti........................................................ 70

3.4 Concluzii la Capitolul III................................................................................. 75

ÎNCHEIERE....................................................................................................... 78

BIBLIOGRAFIE................................................................................................. 82

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII...................................... 85

Back to top