Cuprins:

Adnotare

Lista abrevierilor

Introducere

Capitolul 1. Consideraţii generale cu privire la migraţia forţei de muncă în Uniunea Europeană

1.1 Noţiunea, tipologia şi mecanisme fenomenului migraţiei contemporane

1.2 Rolul şi importanţa tratatelor semnate de UE în domeniul migraţiei

1.3 Conţinutul cadrului legislativ privind reglementarea migraţiei în statele mebre ale UE

1.4 Concluzii capitolul 1

Capitolul 2. Fenomenele efectului migraţiei asupra Uniunii Europene

2.1 Ultimele evoluţii la nivelul frontierelor europene şi chestiunea migraţiei iregulate

2.2 Impactul fluxului migraţional asupra dezvoltării caracterului multicultural al UE

2.3 Multiplicarea ameninţărilor asimetrice la adresa UE ca efect a extinderii fenomenului migraţiei

2.4 Concluzii capitolul 2

Capitolul 3. Efectele migrаţiеi din Republica Moldova către UE

3.1 Struсturа sосiаlă şi demografică a populaţiei ce emigrează

3.2 Avantajele şi dezavantajele migraţiei din RM

3.3 Politici şi strategii sectoriale ale RM în stoparea fenomenului migraţiei

3.4 Concluzii capitolul 3

Concluzii generale şi recomandări

Bibliografie

Anexe

Declaraţia pe propria răspundere

Back to top