Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR

ADNOTARE

INTRODUCERE

 

 

I. Abordări teoretice şi istoriografice ale problemei formării imaginii externe a puterii politice prin prisma ceremonialului diplomatic

 

1.1 Istoriografia cercetării temei supuse analizei

1.2 Analiza conceptuală a aspectelor promovării imaginii externe a puterii politice prin prisma ceremonialului diplomatic

1.3 Concluzii la Capitolul I

 

 

II. Experienţa internaţională în domeniul aportului ceremonialului diplomatic asupra promovării imaginii externe a puterii politice

 

2.1 Reguli şi proceduri internaţionale de curtoazie aplicate în promovarea imaginii puterii politice

2.2 Acţiunile de ceremonial utilizate de statele memebre ale Uniunii Europene

2.3 Concluzii la Capitolul II

 

 

III. Practica de ceremonial uilizată de Republica Moldova în promovarea imaginii externe a puterii politice

 

3.1 Formalităţi şi reguli de ceremonial diplomatic utilizate de Republica Moldova în raport cu statele străine

3.2 Acţiunile specifice ale puterii de guvernare actuale în contextul utilizării normelor de ceremonial diplomatic

3.3 Concluzii la Capitolul III

 

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Back to top