PLAN:

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND TURISM DE RECREERE        6

1.1 Caracterirtsici generale referitor la turismul de recreere.............................. 6

1.2 Serviciile de recreere practicate în mediul turistic autohton........................ 10

1.3 Practica unor ţări ale Uniunii Europene privind organizarea turismului de recreere       18

CAPITOLUL II. ANALIZA ŞI CARACTERISTICA PARTICULARITĂŢILOR TURISMULUI DE RECREERE ÎN CONDIŢIILE ACTUALE ALE REPUBLICII MOLDOVA..................................................................................................... 32

2.1 Analiza pieţii turistice – cererea şi oferta de recreere turistică..................... 32

2.2 Organizarea şi desfăşurarea turismului de recreere..................................... 37

2.3 Rolul turismului de recreere asupra structurii turismului naţional.............. 50

CAPITOLUL III. TENDINŢE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE RECREERE AUTOHTON................................................................................................... 53

3.1 Tendinţe de dezvoltarea durabilă a turismului de recreere autohton............ 53

3.2 Elaborarea unui model de program de recreere pentru turiştii ce vizitează Republica Moldova............................................................................................................ 57

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 64

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 67

ANEXE............................................................................................................. 69

Back to top