PLAN:

 

INTRODUCERE................................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Definirea, caracteristicile şi structura patrimoniului cultural-istoric din satele Republicii Moldova................................................................................... 6

1.1 Definirea patrimoniului cultural-istoric din satele RM..................................... 6

1.2 Structura şi conţinutul patrimoniului cultural-istoric din satele RM.................. 11

1.3 Specificul patrimoniului cultural-istoric din satele RM.................................... 21

 

CAPITOLUL II. Potenţialul cultural-istoric din satele Republicii Moldova........ 25

2.1 Potenţialul cultural-istoric din zona Nord...................................................... 25

2.2 Potenţialul cultural-istoric din zona Sud........................................................ 29

2.3 Potenţialul cultural-istoric din zona Centru.................................................... 36

 

CAPITOLUL III. Tendinţe de dezvoltare a patrimoniului cultural-istoric din satele Republicii Moldova.............................................................................................. 43

3.1 Strategia naţională de dezvoltare a patrimoniului cultural-istoric din satele RM 43

3.2 Perspective de promovare a potenţialului rural cultural-istoric din satele RM... 49

3.3 Traseul cultural-istoric pentru turişti.............................................................. 54

 

CONCLUZII.......................................................................................................... 61

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................... 64

ANEXE................................................................................................................. 66

Back to top