PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Tehnologiile informaţionale în turism: aspect general-metodologice

1.1 Aspecte introductive privind delimitarea noţiunii de turism

1.2 Delimitări conceptuale cu privire la sectorul tehnologiilor informaţionale

1.3 Necesitatea şi rolul tehnologiilor informaţionale în turism

 

CAPITOLUL II. Utilitatea tehnologiile informaţionale prin prisma diversităţii activităţilor turistice la etapa actuală

2.1 Tehnologiile informaţionale utilizate în industria turismului de afaceri

2.2 Serviciile de alimentaţie publică în industria turismului şi tehnologiile informaţionale

2.3 Marketingul turistic şi tehnologiile informaţionale

 

CAPITOLUL III. Utilizarea Tehnologiilor Informaţionale la nivelul activităţii Agenţiei Turistice ’’ …. ’’

3.1 Prezentarea generală a activităţii Agenţiei Turistice ’’ …. ’’

3.2 Programe şi soft folosite la formarea, promovarea şi comercializarea produsului turistic oferit de către Agenţia Turistică ’’ …. ’’

3.3 Direcţii şi modalităţi de perfecţionare a utilizării tehnologiilor informaţionale la nivelul activităţii Agenţiei Turistice ’’ …. ’’

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top