PLAN:

 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

CAPITOLUL I. Turismul şi resursele turistice: noţiuni general-metodologice......................................................................................... 7

1.1 Noţiuni şi definiţii privind turismul şi resursele turistice............................. 7

1.2 Turismul în noua eră a Globalizării............................................................. 20

1.3 Rolul turismului în economia Greciei: esenţă şi particularităţi.................... 26

 

CAPITOLUL II. Analiza resurselor turistice ale Greciei la etapa actual........................................................................................... 33

2.1 Potenţialul turistic al Greciei contemporane................................................ 33

2.2 Analiza cererii şi ofertei turistice................................................................. 46

2.3 Promovarea şi importanţa resurselor turistice în Grecia............................. 66

2.4 Locul Greciei în turismul internaţional........................................................ 69

 

CAPITOLUL III. Perspective ale dezvoltării turistice la nivelul Greciei......................................................................................................... 73

3.1 Investiţii şi îmbunătăţiri ale imaginii resurselor turistice la nivelul Greciei.. 73

3.2 Perspective de dezvoltare a turismului în Grecia......................................... 75

3.3 Oferta agenţiilor de turism din Republica Moldova pentru destinaţia Grecia        80

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 86

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 89

ANEXE

Back to top