Cuprins:

 

Lista abrevierilor............................................................................................... 3

Adnotare........................................................................................................... 4

Introducere........................................................................................................ 6

 

CAPITOLUL I. Aspecte teoretice privind managementul şi segmentarea pieţei serviciilor hoteliere prin prisma abordărilor integrate.................................................... 9

1.1 Esenţa şi particularităţile serviciilor hoteliere în contextul aportului sferei turistice în economia ţării.................................................................................................... 9

1.2 Serviciile hoteliere – particularităţile de funcţionare şi evoluţii actuale........ 15

1.3 Segmentarea pieţei prin prisma divizării componentelor activităţii turistice contemporane................................................................................................... 23

 

CAPITOLUL II. Analiza segmentării pieţei şi poziţionarea serviciilor unor organizaţii ale businessului hotelier- turistic din Republica Moldova.............................. 30

2.1 Segmentarea pieţei serviciilor hoteliere din Republica Moldova................. 30

2.2 Studiul coordonatelor privind funcţionarea şi capacitatea turistică a unităţilor hoteliere din Republica Moldova..................................................................................... 36

2.3 Repercursiuni privin calitatea prestării serviciilor hoteliere din Uniunea Europeană.......................................................................................................................... 43

 

CAPITOLUL III. Direcţii de dezvoltare şi recomandări de sporire a eficacităţii concurenţiale a hotelului ’’Maxim Paşa’’SRL................................................ 48

3.1 Analiza generală a activităţii hotelului ’’Maxim Paşa’’SRL....................... 48

3.2 Proiect de cercetare a opiniei consumatorilor privind necesitatea dezvoltării conjuncturii pieţei turistice................................................................................ 58

3.3 Strategiile de elaborare a politicii la nivelul hotelului ’’Maxim Paşa’’SRL. 64

 

Concluzii şi recomandări................................................................................... 71

Bibliografie....................................................................................................... 73

Anexe................................................................................................................ 75

Back to top