Cuprins:

 

 

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

I. Aprecieri general-carateristice ale raionului Orhei ca unitate administrativ-teritorială.......................................................................................................... 7

1.1 Istoricul raionului Orhei.............................................................................. 7

1.2 Potenţialul natural şi climateric al raionului Orhei...................................... 9

1.3 Caracteristica elementului economic al raionului Orhei............................... 14

1.4 Structura populaţiei raionului Orhei........................................................... 17

II. Potenţialul turistic al raionului Orhei......................................................... 23

2.1 Noţiunea de pоtеnţiаl turistiс prin prisma interpretărilor teoretice............. 23

2.2 Potenţialul turistic natural........................................................................... 26

2.3 Potenţialul turistic antropic......................................................................... 30

2.4 Potenţialul hotelier al raionului Orhei......................................................... 35

2.5 Turismul cultural la nivelul raionului Orhei................................................ 39

III. Valorificarea şi dezvoltarea potenţialului turistic la nivelul raionului Orhei     45

3.1 Strategii de dezvoltare a turismului în raionul Orhei................................... 45

3.2 Elaborarea şi utilizarea planul de management al zonei turistice Orhei....... 49

ÎNCHEIERE..................................................................................................... 54

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 57

ANEXE............................................................................................................. 60

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII............................... 61

Back to top