Cuprins

            Introducere

1.      Aspecte conceptuale ale dezvoltării turismului vinicol

1.1. Esenţa turismului vinicol

1.2. Refleze asupra evoluţiei contemporane a turismului vinicol la nivel internaţional

2.      Particularităţile turismului vinicol în Republica Moldova

2.1.Analiza ramurii vinicole din Republica Moldova

2.2. Organizarea sărbătorii ,,Ziua Vinului”  în diferite localităţi naţionale

3.      Optimizarea dezvoltării turismului vinicol în Republica Moldova( în baza materialelor agenţiei de turism ,,Avan Tour”)

3.1. Analiza traseelor turistice vinicole incluse în programul ,,Drumul Vinului”

3.2. Modalităţi de îmbunătăţire a turismului vitivinicol prin noi trasee

Concluzie  şi recomandări

Bibliografie

Anexe

Back to top