Cuprins:

 

 

Declaraţia privind propria răspundere

Lista abrevierilor

Lista figurilor şi tabelelor

Introducere

I. ASPECTE GENERAL-TEORETICE

1.1 Esenţa şi particularităţile serviciilor de cazare în contextul aportului sferei turistice în economia ţării

1.2 Caracteristica componentelor unităţilor de cazare

II. ANALIZA POTENŢIALULUI DE CAZARE LA NIVELUL OR. BUCUREŞTI

2.1 Prezentarea generală a or. Bucureşti

2.2 Reţeaua unităţilor de cazare şi caracteristicile de bază

2.3 Particularităţile serviciilor de cazare la nivelul or. Bucureşti

2.4 Structura şi dinamica potenţialului de cazare a turiştilor în zona Bucureştiului

III. MANAGEMENTUL VALORIFICĂRII POTENŢIALULUI DE CAZARE LA NIVELUL or. BUCUREŞTI

3.1 Evoluţia activităţilor economico-manageriale privind modernizarea sectorului de cazare la nivelul or. Bucureşti

3.2 Clientela turistică şi tipurile de clienţi specifici unităţilor de cazare din or. Bucureşti

Concluzii şi Recomandări

Bibliografie

Anexe

Back to top